HS Auto Staněk - auta jinak!

Předváděcí vozy a prémiové ojeté vozy se zárukou výrobce nebo smluvní zárukou HS Auto Staněk!

Smluvní záruka HS Auto

Smluvní záruka HS Auto pro předváděcí vozy je obdobou záruky výrobce u nových vozů. Vztahuje se na poruchy jednotlivých částí vozu. Jsme si natolik jisti kvalitou našich nabízených vozů a pečlivostí předprodejní přípravy, že jsme Vám schopni poskytnout, na české poměry, nadstandardní jistoty. Předváděcí nebo ojetý vůz se zárukou, tak jako je to běžné u značkových prodejců ve vyspělé Evropě, je u nás samozřejmostí.

Podmínky smuvní záruky

Členění ojetých vozidel podle působících záruk

Trvání záruky 2 roky - Záruka výrobce

Vztahuje se na vozidla podléhající zákonné záruce výrobce, tj. vozidla u nichž doba od data první registrace nepřesáhla dobu dvou let. U některých modelů poskytují výrobci prodlouženou záruku, která je delší než zákonná dva roky. V takovém případě je konkrétní délka záruky výrobce uvedena v detailu konkrétního vozu.

 • U těchto vozidel platí zákonná záruka výrobce počínající běžet dnem první registrace vozidla, pro něž tyto záruční podmínky společnosti HS Auto Staněk s.r.o. neplatí.

Trvání záruky 1 rok - Smluvní záruka 1 rok HS Auto Staněk - SZ12M

Vozy Renault
Vztahuje se na vozidla, u nichž doba od data první registrace do dne složení zálohy na koupi vozidla (zaplacení ceny vozu) zákazníkem nepřesáhla pěti let bez limitu počtu najetých kilometrů .

Ostatní značky
Vztahuje se na vozidla, u nichž doba od data první registrace do dne složení zálohy na koupi vozidla (zaplacení ceny vozu) zákazníkem nepřesáhla pět let a počet najetých kilometrů nepřesáhl 100 tis. Pokud vůz neplní některou z podmínek SZ12M, pak platí SZ6M.

 • U těchto vozidel platí roční smluvní záruka společnosti HS Auto Staněk s.r.o. počínající běžet ode dne předání vozidla zákazníkovi.
 • Při případném souběhu záruky výrobce vozidla a výše uvedené jednoroční lhůty záruky HS Auto Staněk s.r.o., platí záruční podmínky výrobce.
 • V případě skončení záruky výrobce před vypršením lhůty jednoho roku od předání vozidla zákazníkovi platí, že do uvedené jednoroční lhůty pro smluvní záruku prodávajícího poskytuje společnost HS Auto Staněk s.r.o. smluvní záruku na zakoupené vozidlo podle svých všeobecných garančních podmínek.

Trvání záruky 6 měsíců - Smluvní záruka HS Auto Staněk - SZ6M

Vozy Renault
Vztahuje se na vozidla, u nichž doba od data první registrace do dne složení zálohy na úhradu kupní ceny vozidla (zaplacení kupní ceny vozu) přesáhne 5 let.

Ostatní značky
Vztahuje se na vozidla, u nichž doba od data první registrace do dne složení zálohy na úhradu kupní ceny vozidla (zaplacení kupní ceny vozu) přesáhne 5 let, nebo je počet najetých kilometrů vyšší než 100 tis.

 • U těchto vozidel platí po dobu šesti měsíců ode dne předání vozidla zákazníkovi smluvní záruka společnosti HS Auto Staněk s.r.o.

Garance HS Auto Staněk zahrnuje tyto skupiny komponentů:

 • Motor
 • Převody - manuální a automatická převodovka
 • Rozvodovka
 • Hřídele k přenosu síly
 • Řízení - vyjma dílů podléhajících opotřebení
 • Brzdy – vyjma dílů podléhajících opotřebení
 • Palivový systém
 • Elektrická zařízení
 • Chladící systém
 • Bezpečnostní systémy airbagů
 • Klimatizace

Spoluúčast zákazníka na nákladech opravy garance HS Auto Staněk

Kupující se podílí na nákladech záruční opravy níže specifikovanou spoluúčastí. Počtu ujetých kilometrů od předání vozidla zákazníkovi do dne výskytu vady na vozidle v záruční lhůtě odpovídá míra spoluúčasti dle tabulky.

Smluvní záruka 1rok HS Auto Staněk
do 10.000 km
0%
do 20.000 km
20%
do 30.000 km
40%
nad 30.000 km
50%
 
Smluvní záruka HS Auto Staněk
do 5.000 km
0%
do 10.000 km
20%
do 20.000 km
40%
nad 20.000 km
50%
     

Povinnosti kupujícího

Pro poskytnutí smluvní záruky musí kupující plnit následující povinnosti:

 • po dobu platnosti garance, provádět výlučně u prodávajícího, na své náklady, výrobcem předepsané nebo doporučené opravy, opravy po havárii, prohlídky a údržbu, nebo u výrobcem vozidla uznávaných značkových opraven a tyto zásahy nechat potvrdit do servisní knihy, případně jiným způsobem doložit
 • neprovádět na tachometru zásahy nebo jiné změny
 • dodržovat pokyny výrobce k provozu motorového vozidla
 • oznámit prodávajícímu výskyt vady nejpozději následující pracovní den telefonicky, písemně nebo faxem, vždy vadu popsat a vyčkat se započetím provádění opravy do stanoviska a případného pokynu prodávajícího ohledně způsobu, jakým se bude při likvidaci vady postupovat
 • zmírnit podle možností škodu a řídit se při tom pokyny prodávajícího, pokud to okolnosti umožňují, je kupující povinen obstarat si tyto pokyny před opravou
 • nechat provést opravu výlučně u prodávajícího, popř. jiné výrobcem uznávané značkové opravny
 • přistavit vozidlo k opravě nejpozději třetí pracovní den po oznámení výskytu vady prodávajícímu

 

Autosalon Strakonice:

Nebřehovice 34, 386 01 Strakonice
Telefon: +420 383 335 366
Mobil: +420 737 236 205
E-mail: hsauto@hsauto.cz
GPS: 49°14'21.568"N, 13°58'2.435"E

Autosalon Písek:

Táborská 2472, 397 01 Písek
Telefon: +420 382 212 561
Mobil: +420 731 410 817
E-mail: hsauto@hsauto.cz
GPS: 49°18'55.153"N, 14°9'46.209"E

Na těchto stránkách používáme soubory cookie

Abychom Vám mohli poskytnout ten nejlepší zážitek a nabídku, měříme, vyhodnocujeme a spolupracujeme s vybranými partnery (mj. Google, Seznam).
Děkujeme, že nám k tomu dáte Váš souhlas.